diumenge, 25 de novembre de 2012

El món multimèdiaJocs interactius en l’educació 

Els jocs interactius, són uns dels millors mitjans per tal que els infants aprenguin de forma lúdica mitjançant el joc. Algunes de les nostres escoles ja en fan ús. A partir de diferents programes, els infants van assimilant continguts, van exercint la capacitat de cerca la millor solució a partir del assaig-error. La diversió, no ha d’estar renyida amb l’aprenentatge. Això si, per tal que sigui una activitat realment educativa, no podem permetre que la diversió s’anteposi a l’aprenentatge, ambdós han d’anar de la mà.

Com han de ser els jocs per tal que es doni el abans esmentat?

·        Han de tenir uns objectius didàctics marcats a l’hora del seu disseny.
·        Han d’estar pensants realment per la franja d’edat per a qui serà destinada.
·        Ha de tenir un disseny atractiu i motivador.
·        Les imatges han de ser creatives, però guardant un cert equilibri.
·        Llenguatge clar.
·        Han de possibilitar tant el treball individual com grupal.
·        S’ha de tenir en compte l’avaluació.
·      Ha de deixar la llibertat suficient a l’infant per anar endavant i endarrere, que no es quedi estancat en una plana amb la única possibilitat d’anar endavant.


Avantatges inconvenients segons Pere Marqués dels multimèdies educatius:Avantatges

·        Forta motivació: els/les alumnes estan  motivats i per tant, aquesta és un dels motors per a l’aprenentatge
·    Interacció: Els infants estan permanentment actius al interactuar alb l’ordinador.
·        Normalment, els/les alumnes aprenen amb menys temps.
·   Desenvolupa la seva pròpia iniciativa donat que han estar sempre prenent decisions per donar resposta a la demanda de l’ordinador.
·   Múltiples perspectives i itineraris. Els hipertexts permeten la exposició de temes des de diferents enfocaments, el que afavoreix la comprensió.  
·        Aprenentatge a partir de les errades. Permet a l’infant conèixer des del primer moment on ha fallat i pot rectificar en el moment.
·        Facilita l’avaluació i control. Alliberant al professorat de treballs repetitius.
·        Alt grau d’interdisciplinarietat.
·      Individualització. L’ordinador pot adaptar-se als coneixements previs i al ritme individual de cadascú.
·        Facilita el treball cooperatiu
·        Contacte amb les noves tecnologies i el seu llenguatge.
·        Proporciona informació.
·  Proporciona entorns d’aprenentatge i instruments per al procés de la informació.
·        Avantatges en l’Educació Especial. L’ordinador amb les adaptacions adients, pot obrir portes alternatives que ajudin a les seves limitacions.
·        Constitueixen un bon mitjà d’investigació didàctica.  

Inconvenients:
·        Addició.
·        Distracció.
·       Ansietat. Moltes vegades la continua interacció pot provocar ansietat en els infants.
·        Aprenentatges incomplerts i superficials. La lliure interacció i la poca qualitat dels material, de vegades proporciona aprenentatges incomplerts i poc profunds.
·        Diàlegs molt  rígids. Els diàlegs entre docent i alumne, sempre seran més rics i oberts.
·        Desorientació informativa. Molts estudiants es perden en els hipertexts.
·        Desenvolupa les estratègies del mínim esforç.
·        Desfases respecte a altres activitats.
·        Aïllament.
·    Dependència dels altres. Convé fer grups estables i a l’hora flexibles, donat que alguns estudiant es podrien convertir en espectadors de la resta.
·        Cansament visual i altres problemes físics.
·        Visió parcial de la realitat.
·        Desconfiguració dels ordinadors.
Professorat format i per tant major implicació econòmica a l’hora de la formació

Enllaços que us poden interessar:

Imatge: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLk5ur99SG0Ht6c4TA_L0_1xlTz-23HBqddNW8bHwBW789NTZDfA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada