diumenge, 21 d’octubre de 2012

És suficient el que diu a la normativa en referència a les TIC?El primer que podem observar a nivell general en la normativa i que fa referència a l’etapa d’educació infantil, iniciació a les noves tecnologies. Per tan queda molt clar que des de l’inici de l’escolaritat en la etapa 3-6 anys els docents les han de tenir en compte i incloure-les en les seves programacions. Ara, com i de quina manera fer-ho, és un altre qüestió. Iniciar als infants en les TIC, vol dir tenir un ordinador a classe per tal que el/la mestre/a l’utilitzi per cercar fitxetes i els alumnes puguin veure com surt la fulleta per la màquina màgica anomenada impressora? O potser vols dir que a l’igual que es tindrà en compte els hàbits, la lectoescriptura, etc...s’han d’integrar aquestes en la metodologia en l’ensenyament aprenentatge?. Bé, jo ho tinc molt clar, tenir un ordinador a classe o una gran sala d’informàtica no vol dir usar les TIC tal i com toca. Només vol dir que Conselleria o alguns pares han deixat els “aparatets” a l’escola i que són els docents els qui amb ganes i dedicació els han de incloure en la seva metodologia.

Per tant, segons la meva modesta opinió, crec que la normativa malgrat queda molt oberta, deixa molt clara la posició de les TIC en l’educació des d’edats molt primerenques. No se si havien de tancar el currículum per tal de marcar més i exigir als docents els seus usos. Més bé crec que són aquests qui haurien de fer consciència i integrar-les més per pròpia iniciativa i perquè de veritat sentit la necessitat de la seva integració en l’aprenentatge dels infants. Futurs adults de la nostra societat.

            Una+escuela+alternativa.jpg

Personalment no sóc persona de les obligatorietats, crec més en el convenciment i en les ganes de formar part de tot el que ens envolta. D’anar amb la corrent amb mesura, i ens agradi o no, la corrent actual i que avança a passos de gegant són les noves tecnologies. Per tant, els nostres infants hauran d’estar familiaritzats amb aquestes i serem nosaltres els adults, docents, mestres, etc....qui haurem de garantir el seu apropament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada